Selecteer een pagina

Laat even alle stress los rondom de AVG…

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (GDPR in het Engels) van kracht en verwachten de wetgever, jouw klanten, leveranciers en partners dat je met de wet en de rechten van de betrokkenen uit de voeten kunt. Maar is dat ook zo?

Je bent ondernemer en je wilt jouw belangrijke tijd besteden aan jouw bedrijf en zo min mogelijk aan allerlei andere zaken. Dat geldt helemaal als de AVG, privacy risico analyses (PIA) en beveiliging niet je ding zijn.

Herken jij jezelf in de volgende uitspraken?

 • Ik weet niet goed wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR precies is.
 • Sinds de AVG is alles lastiger.
 • Wat zijn precies allemaal persoonsgegevens en bijzondere gegevens?
 • Hoe moet ik nu eigenlijk weten welke data ik precies verwerk en waar mijn data is?
 • Is er bij mij kans op een datalek?
 • Met welke processen verwerk ik al die data?
 • Wat moet ik aanpassen aan mijn processen zodat ik in de rechten van de betrokkene kan voorzien?
 • Heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?
 • Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) echt boetes opleggen?
 • Hoe kan ik actueel blijven qua kennis en ontwikkelingen?

Zo kunnen er veel meer zaken zijn waar je waarschijnlijk vragen over hebt, die onduidelijk zijn of waarvan je gewoon niet weet hoe je moet beginnen.

Aanmelden op onze nieuwsbrief

Akkoord met privacybeleid

Toch komen we ook veel ondernemers tegen die al aardig op dreef zijn en de volgende uitspraken doen:

 • Ik gebruik een CRM-pakket dat voorbereid is op de AVG.
 • Ik gebruik Office 365 in de cloud en Microsoft regelt dat voor mij.
 • Ik heb al een contract met mijn leverancier.

Dit zijn op zichzelf goede oplossingen, maar passen die ook helemaal bij jouw bedrijf en worden daarmee jouw verantwoordelijkheden afgedekt? Met andere woorden: ben je tot deze keuzes gekomen op basis van de juiste argumenten? Of doe je gewoon andere ondernemers na?

Als het om de AVG gaat, is het belangrijk om te weten wat privacy is, welke persoonsgegevens jij binnen jouw bedrijf verwerkt, welke risico’s er met jouw processen zijn voor de betrokkenen en pas daarna ga je met maatregelen nemen die risico’s verkleinen of wegnemen zoals kiezen voor een CRM-pakket en Office 365 die de AVG ondersteunen. Veel ondernemers redeneren dus van achter naar voren…

AVG in bedrijf

AVG in bedrijf heeft als missie om de AVG in bedrijf te stellen binnen elke onderneming.

We willen elke ondernemer en manager helpen inzicht en overzicht te krijgen m.b.t. privacy en de AVG en handvatten aanreiken om de AVG te implementeren zodat de ondernemer aan het stuur staat van de onderneming en verantwoording kan afleggen m.b.t. de AVG.

De mensen achter AVG in bedrijf

De drijvende krachten achter AVG in bedrijf zijn mr. Rion Rijker en ir. Dick Voet. Beiden zijn gecertificeerd (CIPP/E) in privacy  en de Europesche wetgeving die bekend staat als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels als General Data Protection Regulation (GDPR).

Rion en Dick beslaan het werkveld van de jurist, informatiebeveiliging en bedrijfsprocessen. Wij willen helpen om jou het inzicht en overzicht te geven in jouw bedrijf zodat je weet waarom je aan bepaalde zaken wel of geen aandacht moet besteden. Daarbij helpen we met het boven water krijgen van de informatie zodat je bruikbare resultaten hebt voor de AVG.

mr. RION RIJKER

CIPP/E, CIPP/M, FIP

Rion is actief in de informatiebeveiliging en privacy. Hiervoor heeft hij meerdere jaren in verschillende privacy-gerelateerde consultancy en legal counsel rollen gewerkt. Deze werkzaamheden vonden plaats binnen verschillende sectoren, o.a.  de media & entertainment, de zorg, woningbouwcoöperaties en in de publieke sector. Alhoewel Rion van huis uit een jurist is bekijkt hij de wereld altijd vanuit een hackersperspectief. Dit houdt in dat hij wil weten hoe iets werkt en vervolgens hoe het stuk kan, of verbeterd kan worden. Deze mindset gekoppeld aan zijn kennis over privacy, informatiebeveiliging en riskmanagement stellen hem in staat om organisaties op pragmatische wijze verder te helpen. Tijdens zijn werkzaamheden viel het hem op dat door de hoeveelheid informatie, het gebrek aan tijd en aan kennis veel organisaties onnodige risico’s lopen. Er is vaak een grote mate van welwillendheid om het op de juiste manier te doen, maar het is onduidelijk waar er begonnen moet worden. Rion zijn kracht licht in het feit dat hij organisaties mee weet te krijgen in de benodigde (cultuur) veranderingen, dat hij zeer complexe wettelijke en technische begrippen / maatregelen kan terugbrengen naar herkenbare en begrijpbare voorbeelden en dat hij zoekt naar pragmatische oplossingen voor de uitdagingen waarmee organisaties tegenwoordig worden geconfronteerd.

ir. DICK VOET

CIPP/E, CISSP, CISA

Dick is al meer dan 20 jaar ondernemer en actief in de ICT. Hij heeft zowel voor de commerciële als de publieke sector gewerkt. Door de verschillende projecten heeft hij in vele keukens mogen kijken en zijn ervaringen mogen inzetten. Zijn waarneming is dat veel collega’s bij de klanten heel welwillend zijn, maar het vaak heel moeilijk vinden om grip te krijgen op privacy. Ze weten vaak niet goed waar ze moeten beginnen. Dat komt enerzijds omdat ze onvoldoende kennis en inzicht hebben. Anderzijds is de cultuur in de organisatie nog onvoldoende ontwikkeld om beweging te krijgen.

Dick heeft net als al die andere mensen de kennis over privacy opgedaan en de stappen gezet om privacy en de AVG te begrijpen en de juiste cultuur te ontwikkelen. Sinds 2017 is Dick al bezig om ondernemers en verenigingen te helpen met de AVG. Ze krijgen inzicht, zetten stappen en krijgen daardoor overzicht. Nu zijn ze in beweging en maken privacy onderdeel van hun organisatie.

Aanmelden op onze nieuwsbrief

Akkoord met privacybeleid