Selecteer een pagina

AVG in bedrijf

Wij hebben de kennis en kunde als het gaat om privacy, de AVG en de gerelateerde privacyontwikkelngen binnen Europa. Wij kunnen je in elke fase begeleiden en inzicht verschaffen zodat je tot overzicht komt. Ons ultieme doel is dat je de AVG zodanig implementeert zodat de privacy bewustwording een continu proces is binnen jouw bedrijf en dat je daarmee grip houdt op de AVG en aan het stuur blijft staan van jouw onderneming.

Ons missiestatement verklaard

AVG in bedrijf heeft als missie om de AVG in bedrijf te stellen binnen elke onderneming. 

We willen elke ondernemer en manager helpen inzicht en overzicht te krijgen m.b.t. privacy en de AVG en handvatten aanreiken om de AVG te implementeren zodat de ondernemer aan het stuur staat van de onderneming en verantwoording kan afleggen m.b.t. de AVG. 

AVG in bedrijf stellen

Wat bedoelen we met in bedrijf stellen? De uitvoeringswet AVG is een wet die vanaf 25 mei 2018 eisen stelt aan jouw wijze van gegevensverwerking en de verantwoording die je daarover moet kunnen afleggen. Dat betekent dat je enerzijds ervoor moet zorgen dat je aan de AVG voldoet, maar ook dat dat steeds het geval blijft zijn. Dit is dus een voortdurend proces dat je in je bedrijf moet borgen. We noemen dit privacyborging.

Als we kijken naar de verantwoording afleggen, dan betekent dat je in staat moet zijn om aan te tonen dat je de persoonsgegevens of bijzondere gegevens op de juiste wijze hebt verwerkt. Denk daarbij aan het verwerken voor juiste doel op basis van de juiste grondslag en gedurende de periode die je hebt bepaald en gecommuniceerd. Deze verantwoording betekent dus dat je aan vastlegging moet doen omtrent je verwerkingen en wat je daarvoor geregeld hebt. Daarbij kun je geholpen worden door gebruik te maken van automatiseringssystemen die AVG-proof zijn gemaakt. Deze systemen kunnen applicaties zijn die je op je eigen laptop, PC of Mac kan installeren, maar ook webapplicaties op eigen servers of in de cloud.

 

Inzicht en overzicht

Het hebben van inzicht slaat op het gegeven dat je als ondernemer moet begrijpen wat privacy is, wanneer een bepaald gegeven een persoonsgegeven is of een bijzonder gegeven. Jij kent als ondernemer je eigen bedrijf en jouw processen het beste. Met al deze processen doe je verwerkingen met de persoonsgegevens of bijzondere gegevens. Je moet van al jouw verwerkingen begrijpen wat de risico’s zijn voor de privacy. Als je dat begrijpt dan kun je de risico’s inschatten voor jouw bedrijf en voor de betrokkene. Je zult hierbij ook moeten begrijpen welke verantwoordelijkheid een verantwoordelijke en een verwerker hebben.

Het overzicht dat jij als ondernemer moet krijgen bestaat uit alle persoons- en bijzondere gegevens die binnen jouw bedrijf of die onder jouw verantwoordelijkheid worden verwerkt. We verwijzen hier dus naar het overzicht van de verwerkingen in het verwerkingenregister en eventuele verwerkersovereenkomsten. Ook zul je duidelijk moeten hebben welke verwerkende processen je hebt en in hoeverre deze de rechten van de betrokkene ondersteunen.

 

Implementeren en verantwoording

Als je het juiste inzicht en overzicht hebt verkregen, dan is het zaak om te zorgen dat je gaat implementeren zodat je AVG-gereed bent. Hand in hand hiermee werk je aan de privacyborging zodat je continu AVG-gereed blijft en je kunt verantwoorden m.b.t. de verwerkingen die je doet of die onder jouw verantwoordelijkheid gedaan worden.